U četvrtak, 16.1.2019. godine u prostorijama škole održana su još dva zanimljiva edukativna predavanja. U okviru obaveznog stručnog usavršavanja nastavnice Maida Muratović i Sanela Buljubašić pripremile su teme "Rad sa djecom sa Down sindromom" i " Igra u nastavi". Maida Muratović ...