Poštovani kandidati, Komačne rang liste možete preuzeti iz priloga: