Poštovani kandidati konačne rang liste za prijem pomoćnog osoblja za 2021/22. školsku godinu možete preuzeti ih priloga.