Poštovani kandidati, u prilogu se nalaze  Liste prijavljenih kandidata za šk. 2022/23.