Početak školske 2019-2020 godine obilježen je pripremnim aktivnostima Razvojnog tima škole za realizaiju  projekta "Kvalitetno obrazovanje za sve" koji zajedničkI finansiraju Evropska unija i Vijeće Evrope kao dio programa za zapadni Balkan i Tursku. U projekat je uključeno 29 škola ...