Dana 18.naja 2021. godine održalo se kantonalno takmičenje iz Građanskog obrazovanja i Demokratije i ljudskih prava. Škole-učesnici takmičenja su radili na izradi digitalnog „Projekt građanin“ portfolija i imali  priliku da  prezentuju svoj istraživački rad na on line način..  Na gradskom i kantonalnom ...