Od 3.do 9.12. 2021. godine naši učenici imali su priliku učestvovati na informatičkom takmičenju Dabar izazov. Učenici su u periodu od jedne sedmice pristupali platformi za takmičenje iz kabineta informatike, a koordinirali su nastavnici informatike Emina Mudrov i Elvis Dorić. Izazov ...