Naši vrijedni učenici, članovi ekološke i likovne sekcije obilježili su 11. decembar - MEĐUNARODNI DAN PLANINA. Na svojim radovima su prikazali ljepotu planina. Planine su ugroženi ekosistemi a njihova uloga je veoma bitna i sve klimatske promjene koje se dešavaju su posljedica ...