U sklopu projekta "Slovo o jeziku“ povodom Dana maternjeg jezika kojeg su organizovali profesori bosanskog jezika na nivou općine Srebrenik, debatanti Prve osnovne škole Srebrenik, učestvovali su kao afirmacija u debati sa Osnovnom školom Rapatnica kao negacijom. Sudije su bile ...