Dvije stotine škola učestvuju u projektu Zelena revolucija  Naša škola učestvuje u projektu „Zelena revolucija“ koji je pokrenut od strane društva ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom. U periodu od 01. februara do 31.maja 2022. godine, osnovne ...