Obavještavamo zainteresovane da odluku mogu preuzeti u prilogu: