U skladu sa programom takmičenja osnovnih škola  dana 07. maja 2021. godine održano je grsdsko takmičenje učenika osnovnih škola iz odbojke (djevojčice). Domaćin takmičenja bila je Druga osnovna škola Srebrenik, a učešće je uzelo šest osnovnih škola ( osim osnovne ...