Vijeće Evrope i Step by Step u okviru projekta "Kvalitetno obrazovanje za sve" pripremili su radionicu za učenice/učenike i nastavnice/nastavnike na temu kritič kog razmišljanja, a koja je priprema za daljnje aktivnosti koje će Step by Step raditi sa našom školom. Radionica  se održala 28. i 29. ...