Poštovani kandidati, rang liste nakon održanog intervjua možete pogledati u prilogu.