Sportske igre mladih BiH u saradnji sa UNICEFOM u 8 gradova BIH održali su radionice na temu volonterizam. Jedna od radionica održana je i u Prvoj osnovnoj školi Srebrenik na kojoj je učestvovalo 50 učenika. Najaktivniji učenici odlaze na druženje sa nogometnim ...